15/8/09

Un document inèdit sobre el comerç figuerenc del segle XVII


Un document inèdit sobre el comerç figuerenc del segle XVII, Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, volum 13, Figueres 1978, pàgines 139-156
És un petit article que transcriu un interessant document de l’any 1620 on es detallen les normes que havien de regir les activitats comercials a la vila de Figueres aprovades en aquesta data pels cònsols i consellers. S’esmenten els pesos i mesures aleshores i es dóna l’equivalència amb els que són vigents a l’actualitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario