23/9/14

ELS ORIGENS TEMPLERS DEL NUCLI URBÀ DE LES ESCAULES

El territori que envolta el poble de les Escaules ha estat habitat des de molt antic.  A les coves que hi ha sota el castell de la població s’han trobat restes datats del període paleolític. A l’Alta Edat Mitjana hi ha notícies escrites a partir de l’any 844 del monestir Sant Martí de la Muga situat en aquest lloc. Al segle XII aquest cenobi ja havia desaparegut i en el seu lloc s’esmenta l’església parroquial del poble dedicada al mateix al mateix. Aquest primer temple situat prop del salt d’aigua de la Caula féu les funcions parroquials fins el segle XVIII, data en la qual fou construïda l’església actual dins el nucli urbà del poble. La vella església romànica va perdurar tot i que sense teulada, fins el primer quart del segle XX en que fou enderrocada.
El poblament en època medieval era molt dispers. Apart de les cases que hi havia a l’entorn de l’església formant la sagrera, hi havia nou molins repartits entre la Muga i el torrent de la Caula, alguns masos dispersos i l’agrupament de cases de l’Hospital del qual en parlarem en el següent apartat. En els millors moments del segle XIV s’arriben a recomptar fins a 42 caps de casa. Les epidèmies de pesta i les avingudes de la Muga feren que a finals del segle XV el nombre de focs quedés reduït a 5 cases habitades. Per tal que la parròquia pogués subsistir el bisbe de Girona separà el poble de Boadella de la parròquia de Terrades i l’agregà a la de les Escaules.

L’origen del poblament en el lloc on avui hi ha el nucli de la població cal cercar-lo al segle XII de la mà de la comanda templera de Castelló d’Empúries. A l’Empordà medieval fou habitual que els ordes religiosos, sobretot els de cavalleria (templers, hospitalers i cavallers del Sant Sepulcre) fundessin petits agrupaments de cases anomenats salvetats o hospitals en els quals regien certs aspectes de la immunitat eclesiàstica similars als de les sagreres. La referència més reculada que coneixem és de l’any 1188 ne que s’esmenta un mas situat a la salvetat de les Escaules. En  documents del segle XIII hi ha diverses referències a “l’hospital" de les Escaules, el qual sabem pels límits de les cases que se citen
en les escriptures ja formava un nucli compacte de cases. Per uns capbreus en favor de la casa del Temple de Castelló dates el segle XV sabem que aquesta salvetat o hospital estava fortificada i que un primitiu clos emmurallat havia esta objecte d’ampliació ja que s’esmenten els murs Nous i els Vells. La situació d’aquest veïnat de l’Hospital en un lloc més a resguard de les avingudes de la Muga respecte els altres indrets de població medieval féu que amb el temps es convertís en el lloc més poblat d’aquesta rodalia