10/10/11

CONSULTA EN LÍNIA DEL LLIBRE "FIGUERES ALS SEGLES XVI I XVII"

En una entrada del present bloc datada l'agost de l'any 2009 feia una breu ressenya a aquest llibre que fou editat l’any 1999 per l’ajuntament de Figueres i per la diputació de Girona. Era el segon volum d’una col·lecció que no tingué continuïtat
. Avui aquest llibre es introbable per la qual cosa he cregut que seria útil la seva publicació en format digital.

Crèdits

Índex (I)

Índex (II)

Introducció

1. L'alt Empordà en els segles XVI i XVII
Mapa de les jurisdiccions a l'Alt Empordà
2. La batllia de Figueres
3. El paisatge: conreus camins i masos
4. Una poblaió en creixement
5. Aparició de nous homes i oficis
6. Una pau sovint amençada (1500-1640)
7. Les epidemies de pesta
Fotografies
8. L'agricultura un complement a l'economia
9. La manufactura de la pell
10. El comerç a l'engrós
11. Botigues i botiguers
Enllaç12. Els mercats i les fires
13. El tèxtil un sector en davallada
14. Els oficis del metall
Fotografies
15. La construció en una vila que creix
Plànols
16. Un recorregut per la muralla: torres i portals
17. Els carrers del nucli urbà primitiu
18. Els carrers del segon nucli emmurallat
19. La formació dels barris extramurs
20. El paisatge suburbà a principis del segle XVI
Plànol dels camins i terrenys dels volts de Figueres a principis del segle XVI
Fotografies
21. La parròquia de Sant Pere
22. La capella de Sant Sebastià
23. El convent francisca de Santa Maria de Jesús
24. El convent caputxí de Sant Roc
25. El govern municipal
26. La presó
27. La carnisseria i la peixateria
28. El comerç de la neu i del gel
29. Estudis i estudiants
30. L'hospital dels pobres
31. Molins i trulls
32. L'hostalaria, una activitat pròspera
Fotografies
33. Els notaris
34. La formació d'un patriciat urbà
35. Una nissaga figuerenca:els Pujades
36. Religiositat i poder
37. La difícil convivència religiosa
38. Les confraries, una expressió de la religiositat del barroc
39. L'art i els artistes
40. Hàbits de la vida i del treball
41. Moralitat pública i delincuència
Plànol de Figueres a finals del segle XVII
42. La revolta anticastellana
43. La Guerra dels Segadors
44. La darrera epidèmia de pesta
45. Les conseqüencies de la Pau dels Pirineus
Apèndix
Document 1, pàg. 1, pàg. 2
Document 2, pàg. 1, pàg. 2
Document 3
Document 4
Document 5, pàg. 1, pàg. 2
Document 6, pàg. 1, pàg. 2
Fonts d'informació i Bibliografia