28/2/14

ADQUISICIÓ I POSSESSIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DELS TERRENYS DE L’ACTUAL COL•L•LEGI SANT PAU DE FIGUERES


Amb la desamortització dels béns dels ordes regulars de l’any 1835, quedaren extingides a Espanya pràcticament totes les comunitats religioses i i es procedí a la incautació per part de  l’Estat de tots els seus béns. El convent de franciscans de Santa Maria de Jesús, de Figueres situat en el que  aleshores eren  els afores de la vila era un edifici nou de trinca. Havia estat enllestit l’any 1826 per substituir el primitiu convent situat al final del carrer de la Jonquera que havia estat destruït per un bombardeig durant la Guerra del Francès l’any 1808.
El conjunt monàstic constava d’església que ocupava el lloc de l’actual parròquia de la Immaculada, l’edifici conventual que s’ha conservat fins els nostres dies reconvertit en l’institut d’ensenyament secundari Ramon Muntaner, i l’horta situada a la part de llevant del conjunt. Quan l’any 1839 es fundà el Col·legi d’Humanitats, futur institut d’ensenyament mitjà. Els terrenys de l’horta foren desmembrats de l’antic complex monàstic i restaren en poder de l’Estat, els representants del qual arrendaven la finca per a usos agrícoles mitjançant una subhasta  al millor postor. L’adjudicatari obtenia la concessió per espai de tres anys.
Aquest règim de lloguer s’acabà l’any 1846 quan l’Ajuntament decidí adquirir aquesta terra als gestors del patrimoni de l’Estat. En l’escriptura de compra-venda consta que la superfície del terreny era de tres vessanes i quaranta canes i el preu de 21.296 rals de billó. També s’esmenta la paret de pedra i fang, i revestida de calç que tancava la finca per trets costats, per la banda de ponent quedava delimitada pel mateix edifici de l’institut. A nivell agrari es considerava una terra de baixa qualitat, de secà i sense pou.
S’ha conservat l’acta de presa de possessió que es va fer per part de l’Ajuntament de la ciutat, acte esdevingut el dia 8 de juny de 1847. En aquesta data Josep Puig, primer tinent d’alcalde i encarregat del Jutjat de Primera Instància de la ciutat i Alexandre Gras comissionat d’arbitris del partit judicial donaren possessió a l’Ajuntament representat pel seu alcalde Manuel Díaz el qual féu un curiós cerimonial consistent en entrar a l’esmentada horta i passejar-s’hi, tirar terra als quatre cantons de la nova adquisició, arrencant plantes i herbes i d’altres accions semblants en senyal de possessió. Finalment un escrivà aixecà acta de la possessió.

A partir d’aleshores aquest terreny fou conegut amb el nom d’”horta de l’Institut”. Hi ha dibuixos i plànols del segle XIX que mostren aquest espai dividit en quatre parcel·les separades per dos camins en forma de creu. En aquest espai es construí en el primer terç del segle XX un col·legi públic inaugurat l’any 1933 i que posteriorment se li posà el nom de Sant Pau