21/11/11

DOS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS MEDIEVALS EN PERILL A PONT MOLINSA Pont de Molins hi ha un paratge situat enfront del nucli urbà de la població a la riba oposada de la Muga que forma part d’un recorregut senyalitzat per fer a peu o en bicicleta. En un trajecte de pocs centenars de metres es poden veure les restes de l’antic castell de Molins i les de un pont, gairebé una passera, malmesa però encara practicable que formava part del vell camí medieval, almenys en part empedrat, que menava de Pont de Molins a les Escaules, segons els plafons informatius que hi ha a la zona per a orientar a caminants i ciclistes que circulen per aquesta ruta.

El cert és que per les restes que encara hi havia fa trenta anys es podia deduir que en aquest pont que un cop franquejat el riu procedents de Pont de Molins el camí es bifurcava en dos ramals un anava a Llers i l’altra menava a les Escaules. En els trams immediats al pont el camí estava empedrat a banda i banda de riu.

Actualment el sector de camí enllosat que hi ha entre el molí d’en Buach i la Muga resta colgat per una gruixuda capa de malesa i de fullaraca. Mentre que a l’altra banda de pont els fragments de calçada conservats són més escassos. En aquests darrers anys les restes de l’empedrat s’han reduït en el tram immediat al pont i han desaparegut per complet en algunes restes disperses que hi havia en el tram paral·lel al riu a causa de l’ampliació i reforma de la canonada que porta l’aigua de l’embassament de Boadella a Figueres i per la construcció d’un camí que ressegueix en aquest tram aquestes conduccions.

Pel que fa a les restes del castell de Molins es troben amagades de la vista dels vianants per uns grans xiprers. Les runes de la fortalesa es troben a més a més envaïts per la malesa que pot degradar encara més les escasses despulles conservades i en dificulten la visió.

Aquest espai que ocupà l’antic castell de Molins va ser netejat de bardisses en els anys 80 pel Grup d’Art i Treball del Centre Excursionista Empordanès. Aleshores es posà al descobert la planta de l’església romànica de Santa Maria de Molins que era la capella d’aquest castell. Aquestes romanalles avui tornen a restar ocultes a la vista del visitant i és un dels monuments més abandonats de la comarca.

Seria desitjable que aquest dos indrets tan accessibles del nostre patrimoni poguessin ser dignificats i promocionats per aliberar-los d’una deixadesa i oblit que no es mereixen.