28/2/15

VA SER VILABERTRAN UNA POBLACIÓ FORTIFICADA?

La història del poble de Vilabertran ha estat poc tractada pels estudiosos de la comarca. Pot dir-se sense por a dir cap disbarat que l’existència de la important canònica del lloc a fet que l’interès dels historiadors se centrés en l’estudi del passat del cenobi, tot oblidant la petita comunitat humana que hi havia a la seva ombra.
Pràcticament ningú s’ha interessat per la configuració urbanística del nucli urbà en l’època medieval i moderna. Sabem que almenys des de la baixa edat mitjana constituïa un caseriu compacte dotat d’alguns carrers i una plaça. Però en vistes a les poques referències que hem pogut trobar no ens ha estat possible determinar si era una població emmurallada o no. El que si s’ha pogut documentar és l’existència d’almenys dos portals d’accés, però no hem trobat cap referencia a murs, torres i valls.
Amb aquesta poca informació no es pot dirimir si era una població emmurallada dotada de tots els elements d’una vila fortificada, o bé que només quedés tancada per les mateixes parets posteriors de les cases fent les funcions de muralla, com encara es pot veure a Vilaür.
Les notícies que em trobat sobre aquests portals, cap dels quals ha arribat fins a nosaltres,  són tardanes, però sens dubte eren d’origen medieval ja que aquesta mena d’estructures havien quedat obsoletes a partir del segle XVI. És justament a principis d’aquesta centúria quan trobem les notícies més reculades que fins ara en tenim. Un document de l’any 1511 cita el portal Nou i un altra del 1517 parla del dels Prat i de Remines.  El dels Prats encara surt esmentat l’any 1698. Una escriptura de l’any 1664 cita el de Nostra Senyora i encara una altra del 1722 anomena el d’Amunt. Segurament dues o més d’aquestes denominacions han estat aplicades a un mateix portal que tenia d’altres noms alternatius per designar-los, o bé que els noms originals havien estat substituïts per uns altres més actualitzats