30/12/12

NOTÍCIES SOBRE ALGUNS VEÏNATS MEDIEVALS DEL TERME DE ROSESFoto antiga amb el mas Montjoi de Baix en primer pla. En segon terme, a l'esquerra de la imatge el mas Montjoi de Dalt. Tots dos formaven partde l'antic vilar medieval de Montjoi. Foto de Joan Reixach i Coral, Col·lecció Reixach. L’original d’aquesta imatge està dipositada a l’Arxiu Municipal de Roses dins la col·lecció Reixach i ha estat publicada a la Rosespèdia
 Sabem per notícies històriques i per evidències arqueològiques escampades per tot el seu territori que la el terme municipal de Roses estigué bastant poblat durant l’edat mitjana. En canvi a transcendit molt poc fins ara que els diversos masos que hi hagué a la contrada formessin part d’un dels veïnats en que es dividia el terme i parròquia de la vila. En el present lliurament donarem breu notícia d’aquestes petites entitats de població que hem trobat esmentades en les nostres recerques d’arxiu. Els veïnats o vilars que hem pogut documentar són els següents:Corts o Casal. Esmentat l’any 1430 estava situat vora el camí de Palau-saverdera.

Fàbregues. Prop de límit amb Port de la Selva i vora la carretera de Cadaqués. El lloc de “Fabricis, parrochia de Rosis”, es citat en un document de l’any 1396.

La Garriga. Les restes del castell d’aquest lloc es troben al límit amb Palau-saverdera, entre el complex “Aqua Brava” i la ribera de Queralbs. Ja apareix documentat l’any 995. Un document datat entre els anys 1307 i 1309 esmenta cinc cases agrupades situades en aquest lloc.

Els Grecs. Actualment és un raval situat al nord del nucli urbà de la vila. És citat l’any 1430 amb el nom d”es Grechs”.

Montjoi. Prop de la cala amb el mateix nom. En els documents més antics es anomenat “Magrigul” del qual ja se’n té constància l’any 976. El lloc comptà amb un castell documentat l’any 1177. El topònim Montjoi el trobem enregistrat de l’any 1274. D’aquest veïnat han arribat a nosaltres els masos de Montjoi de Dalt i Montjoi de Baix.
Murtra. Vilar del qual se’n té referència escrita des del 1212. Estava situat prop la cala Murtra.

Palestorts. Lloc d’ubicació de moment desconeguda dins la parròquia de Roses. Hi ha sengles notícies dels anys 1429 i 1430 de dues persones que habitaven en aquest veïnat.

Puig Llobató. Sembla que era situat a la rodalia del castell de Bufalaranya i del límit amb el Port de la Selva. Un document del 1315 esmenta diversos casals derruïts i una casa en aquest vilar. Un capbreu de l’any 1430 esmenta dues cases en aquest lloc.

Sant Tomàs. Segurament cal identificar aquest lloc amb el de la cel•la monàstica de Sant Tomàs de Pení, citada ja l’any 944. Una escriptura de l’any 1351 esmenta Guillem Terrades habitant d’aquest lloc.

Terrades. De localització desconeguda. Un document de l’any 1344 esmenta un Bernat Roig, de Terrades, parròquia de Roses.

Torre. D’ubicació incerta. És possible que estigués situat a la rodalia del mas i torre d’en Sastre, vora el mar al sud de cala Montjoi. Hi ha constància de l’any 1380 que un tal Bernat Riba, aleshores ja difunt havia habitat a la Torre, parròquia de Roses.

Vilallonga. Estava situat prop de la divisòria amb el Port de la Selva. Prop del castell de bufalaranya i del mas d’en Berta. Documentat des de l’any 1308.

Vilardecans. De moment il•localitzat. És esmentat en dues ocasions en un capbreu de l’any 1429 en el qual consten dues cases en aquest vilar.