29/2/12

DESCOBERTA DE RESTES DE LA MURALLA A FIGUERES

La recent troballa accidental d’uns fragments del mur que tancava la vila medieval de Figueres a la plaça de les Patates durant les obres de millora que afecten aquest sector urbà. Sembla que aquestes restes tornaran a ser de nou soterrades i es perdrà la possibilitat de deixar visibles i visitables uns vestigis que si bé no tenen un gran valor arqueològic, si que el tenen a nivell testimonial ja que la ciutat ha conservat molt pocs testimonis arquitectònics de l’edat mitjana.

Les notícies històriques sobre els orígens de les muralles de vila són de moment molt confuses. Un document de l’any 1136 esmenta la cellera de Figueres. A les Comarques Gironines una cellera era sinònim de sagrera o trenta passes eclesiàstiques a l’entorn de les esglésies. Moltes celleres es fortificaren i es convertiren en petits recintes urbans emmurallats. Però no tenim la certesa que en aquells moments la de Figueres estigués encerclada per un mur.

El cert és que al segle XIII un petit nucli a l’entorn de l’església de Sant Pere ja estava fortificat. Els documents del segle XVI i XVII parlen d’antigues torres i murs que es conservaven al carrer de la Jonquera, plaça de l’Ajuntament, Carrer de Besalú i a l’illa de cases que hi ha entre el carrer de Sant Pere i Magre.

A principis del segle XIV el perímetre emmurallat fou ampliat. El nou clos estava vorejat pels actuals carrer de la Muralla, Ample, Monturiol, Rambla, pujada del castell, Indústria i plaça de les Patates. Aquests foren objecte de diverses obres de millora i de manteniment al llarg dels segles XIV i XV. Un viatger del segle XVI comptà fins setze torres en els murs de la ciutat. També sabem per un document de l’any 1509 que la muralla comptava amb uns valls o fossats i que els sobrants d’aigua dels valls es desviaven fins el molí de l’Anguila.

Pel que fa al petit tram de muralla que ha estat redescobert cal dir que donava al carrer dels Tints ja que en aquella època la plaça no existia i en aquest punt les cases estaven adossades al mur i el carrer dels Tints feia un colze que arribava al carrer de la Jonquera per l’actual baixada de la Mercè.