20/8/09

Figueres i la seva evolució urbana durant el vell règim (segles XVI, XVII, XVIII)


Figueres i la seva evolució urbana durant el vell règim (segles XVI, XVII, XVIII), Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, volum 20, Figueres 1987, pàgines 83-172
Consulta a la xarxa: http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/92980


Primera aproximació a la Figueres de l’antic règim que havia estat vista fins aleshores com una població estancada i insignificant i de la qual se sabia ben poca cosa. El treball comença amb una introducció a la Figueres de l’època amb una descripció de la ciutat, les activitats econòmiques i laborals, les institucions civils i religioses, esglésies, convents i l’apartat de festes i tradicions. En un segon bloc es descriu el nucli emmurallat de la vila amb una descripció de muralles. La tercera part està dedicada a resseguir el creixement urbà fora muralla que es produeix a partir de la segona meitat del segle XVI seguint el traçat dels camins en un primer moment i d’una manera més planificada a partir del segle XVIII amb carrers i barris de nova creació

No hay comentarios:

Publicar un comentario