25/8/09

Capmany


Egea i Codina, Antoni - Roig i Simon, Marisa. Diputació de Girona - Caixa de Girona. Any 1995. Quaderns de la Revista de Girona ; 61, 96 pàgines


Aquesta obra aplega tot un seguit d’aspectes que han conformat l’estructura, el caràcter i els costums d’un municipi on el cultiu de la vinya i les feines que hi estan relacionades han format una idiosincràcia pròpia.
En els quaranta- tres capítols del llibre es repassa la prehistòria i la historia de la població, les institucions, el món de la vinya i el vi, el paisatge, la toponímia, les festes, etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario