22/8/09

Aspectes de la Figueres del segle XIV centrats en l'estudi d'un capbreu del monestir de Vilabertran de l'any 1343


Aspectes de la Figueres del segle XIV centrats en l'estudi d'un capbreu del monestir de Vilabertran de l'any 1343, Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, volum 26, Figueres, 1993, pàgines: 59-116

Consulta a través de la xarxa: http://">http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93161

A partir del segle XI l’abat del monestir de Santa Maria de Vilabertran adquirí el domini directe de diverses finques (cases i terres) situades dins el territori de la parròquia de Figueres. La primera enumeració coneguda de tots aquests immobles és un capbreu datat l’any 1343 que es resumeix i s’estudia en aquest treball en el qual 138 declarants, la majoria figuerencs reconeixen que tenen en domini útil terres distribuïdes per tot el terme i cases situades a l’entorn de l’església de Sant Pere. En l’article a més de les dades procedents del capbreu s’afegeixen d’altres que provenen de diferents fonts. Amb tot aquest material s´’ha fet una primera aproximació a la figueres del segle XIV

No hay comentarios:

Publicar un comentario