17/8/09

El recinte emmurallat de la Força de LlersEl recinte emmurallat de la Força de Llers, Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, volum 17, Figueres, 1984

Consulta a la xarxa: http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/92938/164891

És un treball en el qual a partir de diversos indicis documentals, toponímics i arqueològics s’arribava a la conclusió de l’existència d’un petit nucli de població dins la muralla exterior del castell de Llers. Val a dir que s’ha pogut corroborar -amb posterioritat a la publicació d'aquest article- amb diversos documents i fins i tot d’un plànol antic el que es diu en aquest article. El dibuix de la portada de la separata és obra de Josep Ministral

No hay comentarios:

Publicar un comentario