31/8/10

LA RESTAURACIÓ DE LA CASA DE LA REINA SIBIL•LA A FORTIÀ


Aviat començaran les obres de restauració de la casa anomenada de la reina Sibil•la a Fortià. Aquest edifici d’estil renaixentista datat al segle XVII és un dels més notables d’aquest estil de la rodalia. Aquesta rehabilitació és una bona noticia tant per la categoria del monument com per l’ús cultural i social que se li vol donar.
El nom que des de fa unes dècades se li dona a aquesta construcció és, segurament, inadequat. Si bé .es cert que hi ha una família noble que portava el cognom de Fortià almenys des del segle XII i que en un principi estava relacionada inequívocament amb aquesta població, a mitjans del XIV, quan va néixer la futura reina Sibil•la els hem trobat residint en d’altres poblacions i l’únic lligam que tenien amb la vila d’on era originària de la seva nissaga era la sepultura familiar existent a l’església parroquial. A més a més cal tenir en compte, com ja hem dit què aquest casal en la seva versió actual és molt posterior a l’època medieval. En qualsevol cas, no és ni el primer ni l’últim cas en que s’ha atribuït sense massa fonaments la residència en un determinat edifici d’un personatge famós.
Actualment no hi ha a Fortià cap resta identificable que dati de l’edat mitjana el poble patí els efectes devastadors d’un fort aiguat esdevingut l’any 1421 que inundà i destruí completament moltes poblacions de la rodalia. Sabem que a mitjans del segle XIV estava fortificat, si més no en part ja que un document esmenta unes cases situades a la cellera o força. Una carta de població atorgada pel comte d’Empúries l’any 1283 donava avantatges els possibles habitants que es volguessin establir al lloc. Aquesta concessió tingué els seus efectes ja que hem trobat citat el carrer de la Vila Nova l’any 1353. També hi havia aleshores concentracions de cases als puigs d’Amunt i de la Cavalleria. La població disposava d’un petit hospital rural almenys des de l’any 1317.

No hay comentarios:

Publicar un comentario