31/7/10

DADES SOBRE DEMOGRAFIA BAIX MEDIEVAL A LA TALLADA D’EMPORDÀ

Fragment del document que recull la notícia de liquidacions d'imposicions personals del període fiscal 1353/1354. Arxiu Històric de Girona, Protocols Notarials de Castelló dEmpúries, vol. 233, 2-3-1361


L’any 1998 vaig publicar el treball titulat
Notícies sobre demografia i jurisdicció del comtat d'Empúries a mitjan del segle XIV, publicat als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, volum 31, Figueres 1998, pàgines 189-230, en el qual es donaven dades demogràfiques extretes a partir de la recaptació d’impostos personals en diverses poblacions del comtat d’Empúries efectuats entre els anys 1353 i 1355. Aquest recompte no incloïa totes les poblacions de la demarcació ja que hi havia importants mancances (per altra banda normals en aquest tipus de llistats d’aquesta època) Una de les viles que no hi figurava era la Tallada d’Empordà, tot i que si que hi eren Tor, Marenyà i Canet de Verges que avui són entitas de població dins aquest municipi.

Enguany podem aportar algunes dades de les quals no disposàvem a l’hora de redactat l’esmentat article. Les notícies més reculades que disposem sobre estimacions de població corresponen a l’any 1344 en que és féu una reunió de la universitat dels homes del lloc a la qual hi concorregueren 53 caps de casa que molt possiblement no eren tots els de la població però si la major part, segons l’acta de la convocatòria. La qual cosa voldria significar una població mínima d’uns 212 habitants.

Les següents notícies per ordre cronològic daten del període fiscal 1353/1354 i coincideixen en el temps amb els recomptes citats al començament d’aquest article, i dels quals en formava part amb l’única diferència que el corresponent rebut figura en un manual notarial datat l’any 1361. El recaptador local d’imposicions declarà que hi havia en aquesta localitat 167 “persones”, segurament es referia al nombre d’adults en edat de contribuir i per tant la xifra real d’habitants pràcticament devia doblar a la que ells anomenaven “persones”. Per cert, podem calcular la xifra total d’habitants de l’actual territori del municipi en 350 “persones”.

Per últim s’ha conservat l’acta d’una reunió de la universitat de la Tallada esdevinguda l’any 1358 en la qual figuren els nom i cognoms de 47 caps de casa. La xifra de participant és sensiblement inferior a la que s’enregistrà l’any 1344, però tanmateix es lògica si tenim en compte que en els anys 1347 i 1348 el país patí importants epidèmies. En qualsevol cas cal insistir que aquestes xifres ens aporten unes quantitats de població mínimes que normalment sempre solien ser sensiblement superiors en la majoria de les ocasions.

1 comentario:

  1. Sr Antoni Egea.

    Necessitaria entrar en contacte amb vostè per a fer-li unes consultes sobre la història de Llers.

    Podria facilitar-me alguna forma de contacte, preferiblement una adreça de correu electrònic?

    contacte: jordi.a2010@gmail.com

    ResponderEliminar