30/6/14

EL CASTELL DE VILANOVA DE LA MUGA

Aspecte del castell de Vilanova de la Muga després del recent ensorrament de la torre
El castell de Vilanova de la Muga ha estat notícia recentment per l’ensorrament d’una de les dues torres de l’edifici que fins aquell moment havia arribat pràcticament intacte fins a nosaltres. La manca de manteniment i les darreres pluges han fet que un dels  edificis més emblemàtics de la població s’hagi començat a enrunar. Esperem que es prenguin mesures per evitar que la degradació total de l’edifici es consumi.
Malgrat l’aparença senzilla d’aquest edifici tant el pati interior com algunes estances de la casa amaguen elements valuosos però poc coneguuts de pedra gòtics i renaixentistes procedents d’altres edificis que foren utilitzats en la reconstrucció impulsada a principis del segle XVIII per Pere de Ribas de Vallgornera i de Boixadors, primer marquès d’Alfarràs i senyor de Vilanova de la Muga.
No sabem amb certesa si la ubicació del castell era la mateixa que tenia en l’Edat Mitjana. El casal es situa al nord del petit nucli medieval que estava emmurallat i per tant a una certa distància del recinte fortificat de la població.
A partir de diverses fonts d’informació hem pogut aplegar diverses notícies incompletes de la geneologia dels senyors del lloc:
Asbert de Trilla Documentat l’any 1237
Simó de Trilla, cavaller. Documentat entre el 1276 i mort abans del 1323
Simó II de Trilla. Nascut vers 1305 i mort el 1334
Simó III de Trilla. Nascut abans de 1323 i mort abans de 1354                                           Asbert de Trilla. En tenim notícies entre el 1354 i el 1406
Asbert II, o Asbertí de Trilla. Documentat entre el 1368 i el 1412. Fou governador de l’Alguer
Albert de Trilla. Tenim Referències documentals del anys 1454 i 1454
Jaume Francesc sa Trilla. Citat el 1463. Fou el darrer membre de la nissaga Trilla documentat
Pere Francesc Santceloni. Heretà la senyoria

Després de diversos anys sense dades trobem l’any 1524 Simó de Vallgornera i Castellbell al front de la senyoria del lloc

Després d’un altre salt en el temps a finals del segle XVII retrobem de nou notícies sobre la senyoria de Vilanova de la Muga. En aquest període en són senyors els Ribes que eren descendents dels Vallgornera. Els barons locals d’aquest període són
Pere de Ribes Vallgornera i Boixadors. Felip V li atorgà l’any 1702 el títol de marquès d’Alfarràs. Féu ampliacions i millores al castell de Vilanova
Pere de Ribes de Granollachs 1677-1759
Jeroni de Ribas i de Castellbell 1703-1768
Maria Teresa de Ribas i Olzinelles. Morta l’any 1796
Antoni Miquel Desvalls i Ribes. Traspassat l’any 1821

Joaquim Desvalls i Sarriera. Mort l’any 1883. Degué ser l’últim membre de la família amb drets senyorials sobre Vilanova de la Muga

No hay comentarios:

Publicar un comentario